VERBOND DER OOSTVLAAMSE SCHEIDSRECHTERSVERENIGINGEN

DOEL:

Het doel van het verbond is een overlegplatform te bieden aan diverse - bij de KBVB aangesloten -  scheidsrechters van Oost-Vlaanderen in hun streven naar samenwerking, en het bevorderen van de communicatie en onderlinge verstandhouding van de scheidsrechters en scheidsrechtersverenigingen in Oost-Vlaanderen.
Het bewerkstelligen van een imagoverbetering van de arbitrage in Oost-Vlaanderen.  Het bevorderen van de solidariteit tussen de diverse aangesloten scheidsrechters en scheidsrechters- vriendenkringen door het oprichten van een solidariteitsfonds dat zal fungeren om in de mate van het mogelijke aan de aangesloten leden hulp, steun, begeleiding en bijstand te bieden op sociaal, moreel en materieel vlak.

BESTUUR: 

Voorzitter VAN VAERENBERGH Beau Kon. Also
Ondervoorzitter VAN DEN KERCKHOVE Jean-Pierre Kon. W.A.S.O.
Secretaris VAN DE MAELE Johan Kon. VK Scheidsr. Oud.-Ronse
Commissaris CERIEZ Erwin Kon. SVK Wetthra (6617)
Commissaris DE KETELAERE Andy KVS Gewest Gent
Commissaris DEROOVER Geert GEZO
Afgevaardigde
B.A. Oost-Vlaanderen
DE CLERCQ Bernard
Ere-Voorzitter  VAN HERZEELE André

 


 

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Provinciaal bondsgebouw van de K.B.V.B., provincie Oost-Vlaanderen, Sluisweg 1 (Blue Towers), 9000 Gent.

Inschrijven kan via de vriendenkring, of door rechtstreeks te storten op het rekeningnummer (143-0603865-44) van het fonds met volgende vermeldingen: 

Aan: Verbond Oost-Vl. Scheidsr.Vriendenkringen, Waregemseweg 165, 9790 Wortegem-Petegem de tekst "lidgeld + jaartal"